Endüstriyel maketler ticari faaliyetlerde bulunan şirket veya kurumların oldukça sık tercih ettikleri bir sunum tekniğidir. Şirketler kurdukları veya kurmayı hedefledikleri tesislerin proje çalışmalarının ardından maketlerini yaptırarak içinde yer alacakları sektöre tanıtım yaparlar. Büyük yatırımlar yapılarak üretilen bu tesislere yatırımcı arayan şirketler potansiyel yatırımcılara endüstriyel alan hakkında sunum yapmak durumunda kalır. Bu sunumlarda yaptırılan endüstriyel maket üzerinden kurdukları tesislerin çalışma ve işleyiş prensibini ilgililere detaylı, açık ve etkili bir şekilde anlatma şansına sahip olurlar. Dolayısıyla yatırımcı bulma ihtimali maket ile daha da artmaktadır ve bu nedenle endüstriyel maket oldukça fazla tercih edilmektedir.

Endüstriyel maket oluşturmadan önce maketçinin o sektör hakkında araştırma yapması ve nitekim işleyişi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Her sektörün kendine özgü kullandığı yöntemler, sistemler ve ekipmanlar vardır. Endüstriyel maketlerde tesis içine kurulacak sistem ve ekipmanlarında modellemesi yapılır. Bu sayede üretilen ürünlerin hangi süreçlerden geçtiği ve son haline nasıl ulaştığı maketi inceleyen herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır.