Kentsel dönüşüm risk altında bulunan bölgelerin veya yıpranmış, hasar almış, tehlike arz eden yapıların yıkılarak yerlerine daha güvenilir yapılar inşa edilmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri genellikle büyük ölçekli ve büyük yatırımlar yapılan bir alandır. Bu nedenle proje aşamasında her türlü detayı irdeleyebilmek adına kentsel dönüşüm maketleri oldukça yaygın kullanılır.