Dilimize Fransızcadan yerleşmiş olan lansman kelimesi tanıtma, tanıtım anlamlarına gelmektedir. Tanıtım amaçlı toplantı, kokteyl düzenleyen kuruluşlar proje tanıtımı için lansman düzenlemeye ihtiyaç duyarlar. Bu projeleri tanıtmak için en iyi ve en gösterişli yöntem ise lansman maketi sunmaktır. Bu açılışlarda maket yönteminden faydalanmak davetlilere görsel olarak gerçekliğe dayanan bir olguyu sunarken, üreticiye ise profesyonellik, güvenilirlik ve prestij kazandırmaktadır. Bu lansmanda üretici projeyi sunarken birebir maket üzerinden göstererek ve detay vererek anlatma şansına sahip olmaktadır. Bu sayede dinleyicilerin aklında oluşabilecek tüm sorulara tereddütsüz cevap verebilecek ve projenin başarısını arttıracaktır.