Minyatür maket üretimi diğer maket tarzlarından oldukça farklıdır. Genellikle bu tarz maketlerde tarihi ve kültürel yapılar öne çıkmaktadır. Bu ürünleri mimari, endüstri veya şehir planlama maketlerinden ayıran özellikleri; var olan bir yapının modellenmesi, küçük ölçeklerin tercih edilmesi ve kullanılan malzemelerin farklı olmasıdır.

Minyatür maketler genel olarak, sergilerde, müzelerde ve parklarda bir kültürü temsil etmek amacıyla kullanılmaktadır. Asırlar öncesinden günümüze ulaşan tarihi yapıların o döneme özgü kullanılmış detayların birebir ölçekli bir biçimde işlenmiş olması başarıyı getirmektedir. Müzelerde ve parklarda sergilenen minyatür maket eserleri sayesinde insanlar tek bir ortamda birçok yapıyı inceleme ve bilgi sahibi olma şansına erişmektedir.

Minyatür maket üretimine başlamadan önce mimar ve mühendislerin dışında farklı meslekten insanların yani tarihçilerin, arkeologların veya heykeltıraşların görüşlerinin alınması maketin başarısını arttıracaktır. Kullanılacak malzemelerin seçimine başlamadan önce ise minyatür maketlerin bir kapalı bir mekanın içinde mi veya açık alanda mı kullanılacağı bilinmelidir. Açık alanda oluşturulacak maketler de genellikle 1/10, 1/15, 1/20, 1/25 ölçekler tercih edilir. Kullanılacak malzemeler ise uzun yıllara ve her türlü hava şartlarına karşı dayanacak şekilde seçilmelidir.