Bir arazi parçasının yüzeyinde bulunan her türlü materyallerin ve yükseltilerinin ölçekli bir biçimde izohipsler yardımı ile 2 boyuta aktarılmış hali topoğrafya haritalarını oluşturmaktadır. Topoğrafya maketleri genellikle sunum amacı ile kullanılmaktadır.  Bu topoğrafya maketlerinde seçilen bir arazinin içerisinde bulunan engebeli veya düz araziler, yapısal mekanlar, doğal veya yapay su yüzeyleri, bitki türleri birebir gerçeğine uygun materyaller ile işlenir. Topoğrafya- arazi maketlerinde tercih edilen ölçekler alanın boyutuna göre değişkenlik gösterse de genel olarak 1/200, 1/500, 1/1000 ve daha büyük ölçeklerdir.