Ülkemizde bulunan çoğu belediye hazırlamakta oldukları projeleri ortaya koymak için maket yaptırmaktadır. Belediyelerde maket genellikle 2 amaç için kullanılır. Bunlardan ilki proje üretim aşamasında kurum içerisinde yetkililerin değerlendirme ve fikirlerini maket üzerinde ortak bir paydada buluşturmak, diğeri ise tasarım aşaması bittikten sonra projeyi halka tanıtmak ve ilgilileri bilgilendirmektir. Ayrıca belediyeler yönetimde kalacakları dönem içerisinde gerçekleşmesini hedefledikleri plan ve projelerinde hayali maketlerini yaptırmayı tercih etmektedirler.

Belediyelere yapılan maketler genel olarak restorasyon maketleri, şehir planlama ve arazi gibi büyük ölçekli maketler, park ve sosyal tesis maketleri, minyatür maketler, kültürel ve sanatsal maketlerdir.