Biyogaz tesislerinde bitkisel veya hayvansal gibi organik atıkların kullanılabilir enerjiye yani gaza çevrilme işlemleri yapılmaktadır. Biyogaz üretim tesislerinde atıklar gaza dönüşürken birçok aşamadan geçer.  Bu nedenle kurulan bu tesisler oldukça büyük alan kaplayan kompleks yapılardır. Bu kompleks yapılarda her bir üretim aşaması için farklı birimler kurulur ayrıca depolama için büyük alanlar bırakılır.  Yani oluşturulacak tesiste birçok farklı birim bulunması ve karmaşık olması işin planlama boyutunu önemli hale getirmektedir. Planlanan projenin 3 boyuta dökülmesi yani biyogaz tesis maketi yaptırılması, muhatapların ve yatırımcıların tesisteki işleyişi daha iyi kavramasını ve bu şekilde daha iyi bir sistem kurmalarına fayda sağlar.  Ayrıca lansman ve enerji fuarlarında tesislerinin maketleri ile daha etkili sunum yapmak amacı ile şirketler bu sunum yöntemini kullanırlar.