Dünyada ve ülkemizde küreselleşme ile birlikte çok fazla enerji kullanımı sarf edilmektedir. Ülkemizde ürettiğimizden fazla enerji tüketiliyor ve yerli enerji kaynakları ne yazık ki yeterli gelmiyor, neticesinde ithal etmek durumunda kalıyoruz. Gelişen ülkemizle birlikte enerji sektörü değeri anlaşılmış ve beraberinde birçok enerji tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Böylesine önemli bir alanda kurulacak bu enerji tesisleri oldukça kompleks yapılardır. Bu sistemi algılamak, anlatmak ve karşıya aktarmak oldukça zordur. Bu noktada ise şirketler enerji tesis maketi yaptırmayı tercih etmektedirler.

Enerji sektöründe genellikle şirketler; barajlar, santraller, gaz tesisleri, geri dönüşüm tesisleri, güneş enerji sistemleri gibi tesislerin maketlerini yaptırmaktadırlar. Bu alanda yapılacak bir maketin sistem içindeki düzeni ve sirkülasyonu iyi anlatması beklenir.  Bu beklentiyi karşılamak adına maketçinin bu çalışma prensibini iyi kavrayabilmesi ve her bir detayı en ince ayrıntısına kadar eksiksiz işlemesi gerekir. Yani maket üzerinden tesise bakıldığında enerjinin nasıl elde edildiği ve sırasıyla hangi işlemlerden geçtiği okunabilir olmalıdır.