Fabrika maketleri genellikle mimari veya ticari hedefler doğrultusunda tercih edilmektedir. Mimari hedefler doğrultusunda şirket; projeyi hazırlayan firmadan veya bir maket firmasından fabrikanın 3 boyutlu modelini ister ve bu sayede tesisin araziye dağılımını, tesis içinde kurulacak her birimin birbirine ilişkisini ve tesis içindeki sirkülasyonu önceden görmüş olur. Bir ürün fabrikada farklı birimlerde aşama aşama işlem görmektedir. Örneğin ham madde depolarının üretim birimine yakın olması veya üretim biriminin ürün depolarına ve yükleme yapılacağa alana yakın olması gerekir. Bu sirkülasyonlar fabrika maketleri sayesinde kolayca idrak edilebilir olmaktadır.

Ticari hedefler doğrultusunda ise şirket gireceği sektöre, kuracağı fabrikanın maketini yaptırarak güçlü bir tanıtım yapmayı tercih etmektedir. Yapılacak olan toplantı veya lansmanlarda bu maketler üzerinden tesisin çalışma sistem ve prensiplerini etkili bir sunumla yatırımcılara aktarır. Bu tür lansmanlarda yaptırılan fabrika maketleri yatırımcıların şirkete olan güvenini ve inancını arttırmaktadır. Bir şirketin lansmanları ne kadar etkili olursa şirket sektörde o kadar değer ve prestij kazanır. Bu nedenle fabrika maketleri oldukça önem arz etmektedir.