Hastane projeleri en ince ayrıntısına kadar düşünülmesi gereken yüksek bütçeler ile yapılan kompleks yapılardır. Hastanelerde birçok birim bulunmaktadır ve bu birimlerin birbirleri arasındaki sirkülasyonu başarılı bir şekilde sağlamak oldukça önemlidir.  Tasarım aşamasında 2 boyutlu düzlemde bu ilişkiler yeterli algılanmamakta ve 3 boyutlu bir sunum için maket tercih edilmektedir. Maket üzerinde yapılan kritikler projeyi daha eksiksiz ve başarılı olmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hastane maketleri oldukça sık tercih edilir.

Hastane gibi sağlık birimleri projeleri ciddiyet, güvenilirlik ve deneyim isteyen maliyetli projelerdir. Bu tarz projelerde üretici ve yüklenici firmalar, kamuya, yatırımcılara ve ilgililere bilgilendirme amaçlı sunumlar yaparlar. Bu sunumlarda ise detaylı ve doğru bilgi verme adına firmalar maket tekniğini kullanırlar.