Prototip maket; teknoloji, endüstri, tıp gibi geniş kullanım alanına sahip genellikle küçük ölçekle çalışılan bir maket türüdür. Prototip maketler projenin hem değerlendirme hem sunum aşamasında tercih edilmektedir. Model çizimi yapan tasarımcı veya mühendisler çiziminde oluşabilecek hata ve eksiklikleri fark edebilmek için öncesinde maket yapmaya ihtiyaç duyarlar. Zira doğruluğundan emin olunmadan üretime gönderilen modelin, telafisi olmayacak zaman ve kaynak kaybına sebebiyet vermesi kaçınılmazdır. 

Prototip maketler endüstri alanında uçak, otomobil, makine gibi ürünlerin test ve sunum aşamasında tercih edilmektedir.  Tıp alanında ise diş hekimliği ve ortopedi alanında kullanımı oldukça yaygındır.

Teknoloji alanında ise bilim insanları fuar alanlarında ilgililere, tasarladıkları yeni ürünleri prototip maket ile en doğru şekilde aktarabilmektedirler.