Hazırlanan master planlar veya var olan şehir planlama projelerinden yola çıkılarak genellikle büyük ölçeklerde oluşturulan maketlerdir. Şehir planlamadan yola çıkılarak yapılan maketlerde; bir çerçeve belirlenir ve o çerçevenin içine giren tüm yapılar, ticari alanlar, sosyal ve kültürel yapılar, parklar, caddeler ve sokaklar birebir ölçekli biçimde makete işlenir.

Master plan maketinde ise daha çok gerçekleştirilmek istenilen olgular irdelenir ve oluşturulur. Yapılan bu projeler yol gösterici niteliktedir.  Kent ölçeğinde bir caddenin, mahallenin, ilçenin veya daha büyük bir bölgenin master plan maketleri yapılabilir.

Kurum veya kuruluşlar yapılan büyük ölçekli projeleri kamuya ve tüm yatırımcılara doğru bir şekilde aktarabilmek adına şehir ve master plan maketlerine ihtiyaç duyarlar. Bu tür maketlerde genel olarak boyutlarına göre 1/500, 1/1000, 1/2000 ve daha fazla ölçekler tercih edilebilir.